מיסוי מקרקעין

 מס שבח

מס שבח (המכונה גם מס שבח מקרקעין) הוא מס העומד החל משנת 2007 על 20% והמוטל על ההפרש שצבר נכס מהיום שבו רכשת אותו ועד היום בו אתה מוכר אותו. אם, למשל, קנית דירה ברמת גן במחיר 230,000 שקלים, ומכרת אותה כעבור 5 שנים במחיר 350,000 שקלים – תהיה חייב לשלם מס שבח בגובה 20% על ההפרש בין הקניה למכירה - שעומד על 120,000 שקלים. 

קיימים מקרים בהם המדינה מאפשרת לך לקבל פטור ממס שבח:
אם בנייתו של הנכס הושלמה (כלומר, לא דירה הנמצאת עדיין בהליכי בנייה) תוכל לקבל פטור מלא ממס שבח עבור מה שמכונה "דירה מזכה". הפטור ינתן אם יתקיימו תנאים מסויימים, כמו למשל אם הדירה שאתה מוכר שימשה למגורים במשך ארבע השנים שקדמו למכירה, והתגוררו בה לפחות 80% מהזמן, או אם רכשת ומכרת דירה תוך פחות משנתיים, או אם קיבלת דירה ללא כל תמורה כספית (כגון ירושה או מתנה) ועוד פרמטרים שונים המפורטים בחוק.

קרא עוד על מס שבח

מס רכישה

 עם רכישת דירה קיים תשלום מס רכישה, המשתנה בהתאם למחיר הדירה, ובמיוחד לעצם היותה של הדירה דירתו היחידה של הקונה, או דירה נוספת.

מדרגות מס רכישה מתעדכנות, בהתאם לתיקון בחוק, אחת לשנה. חישוב המס בהתאם למדרגות הפורטת להלן נכון לעסקאות קניית דירה שיתבצעו עד ה-31.12.2014, או עד ל-15.1.2015 בהתאם לתיקון בחוק מיסוי מקרקעין, תקנות מס רכישה ולהוראת ביצוע 1/2014: להלן יפורטו מדרגות מס רכישה (בתוקף מה-16 בינואר 2014 ועד 15 בינואר 2015) ברכישת דירת מגורים

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה יחידה לתושב ישראל - על חלק השווי שעד 1,517,210 ₪: 0% - על חלק השווי שבין 1,517,210 ₪ – 1,799,605 ₪ – 3.5% - על חלק השווי שבין 1,799,605 ₪ – 4,642,750 ₪– 5% - על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ – 15,475,835 ₪ – 8% - על חלק השווי שמעל 15,475,835 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) עד ליום ה-31.12.2014 - על חלק השווי שעד 1,123,910 ₪: 5% - על חלק השווי שבין 1,123,910 – 3,371,710 ₪: 6% - על חלק השווי שבין 3,371,710 ₪ – 4,642,750 ₪ – 7% - על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ – 15,475,835 ₪ – 8% - על חלק השווי שמעל– 15,475,835 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) מיום 1.1.2015 ועד ליום ה-15.1.2015 - על חלק השווי שעד 1,089,435 ₪: 3.5% - על חלק השווי שבין 1,089,435 – 4,642,750 ₪: 5% - על חלק השווי שבין 4,642,750 ₪ – 15,475,835 ₪ – 8% - על חלק השווי שמעל– 15,475,835 ₪ – 10%

מדרגות מס רכישה – לעולה מיום 16.1.2014 ועד ליום ה-15.1.2015 בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

- על חלק השווי שעד 1,644,310 ₪: 0.5% - על חלק השווי העולה על 1,644,310 ₪: 5%

תשלום מס הרכישה פוטר אותך כקונה מתשלום מיסים נוספים בגין רישום והעברת בעלות על הנכס בטאבו. למעשה, ללא מס הרכישה לא יחול תוקף חוקי על הליך המכירה ולא יתאפשר לך להעביר את הנכס על שמך בטאבו.

המדינה מעניקה פטורים והקלות על מס רכישה במקרים מסויימים. למשל, מוענקים פטורים והקלות במס רכישה לנכים, למשפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה, עולים חדשים, או במקרים מסויימים בהם הדירה התקבלה כמתנה מקרובים.קרא עוד על מס רכישה

מס מכירה

מס מכירה הוא מס בגובה 2.5% שמוטל על הסכום המלא שאתה מקבל בתמורה למכירת הדירה שלך – גם אם לא מכרת אותה ברווח. על פי חוק מיסוי מקרקעין "מכירה" היא גם העברת הזכויות על הנכס לגורם אחר, כולל השכרה שלו לתקופה של 25 שנה, או הרשאהלשימוש בנכס במנהל מקרקעי ישראל.

ישנם מצבים, בהם מתבצע שינוי בזכויות עלהנדל"ן - אך לא צריך לשלם מס מכירה. כך למשל, במקרים של ירושה, העברה של נכס בין בני זוג לאחר גירושין, או אם הנכס הופך מרכוש קבוע למלאי עסקי (כלומר, חלק ממלאי דירות שמוכר קבלן או יזם נדל"ן). זאת, בתנאי שלא עברו ארבע שנים ממועד רכישת הנכס.

פטור והנחות במס מכירה ניתנים גם במקרים שונים המפורטים בחוק, כמו למשל במקרה של דירת מגורים מזכה(ששימשה למגורים 4 שנים לפחות, או ששימשה כפעוטון או מוסד ללימודי דת), במקרה של העברת זכויות ללא תמורה על נכס ועוד.

 *** אין להסתמך על הכתוב באתר ללא ייעוץ מקצועי מעו"ד !!!  ***