הליך לגליזציה

כל תיק של רישוי חריגת בניה שונה מקודמו, ולרוב, ניתן למצוא פתרונות לכל מקרה ומקרה.

אך זה הליך לא פשוט, איטי ומלא בירוקרטיה.

רשויות החוק אינן מקלות ראש במקרים אלו ורובן מאיימות בקנס כספי, צו הריסה או זימון לבית משפט.

בשל חריגות הבניה הקיימות בנכס, ישנה הקפדה יתרה של מחלקת ההנדסה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה על

אופן ניהול ואישור הבקשה החוזרת להיתר בניה – לגליזציה של המבנה.

בקשות לוועדה המקומית לתכנון הנקראות עבודה מצומצמת – אלו בקשות של חריגות בניה או של בקשה לתוספות בניה נקודתיות כדוגמת הקמת פרגולה, הצבת אנטנה על הגג, הוספת דוד מים, התקנת מערכת פוטו-וולטאית או טורבינת רוח , בניית גדר וכד'.

בקשות אלו מנוהלות בקלות יחסית בוועדות, ועל פי הנחיות מדויקות.

כיצד אני יכול לסייע ?

אני לומד ומכיר את המבנה, את התכנון הקיים ואת 'התוספת הלא חוקית' , אני מרכז אליי את כל החומר הנדרש ומאגד את בעלי המקצוע השונים כגון : מהנדס/הנדסאי, אדריכל, מודד. לתחילת עבודה מהירה ויעילה.

מטפל במקומך בכל ההליכים הבירוקרטים מול הרשויות ואנשי המקצוע עד לקבלת היתר הבנייה.

יתרון גדול בהכרות מעמיקה עם אנשי המקצוע המתאימים וזרוז ההליכים.

את הכאב ראש הזה אשמח לקחת ממך ...